Förvaltningsplan för skarv betonar skador på fisket och jaktfrågor

Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag på förvaltningsplan för skarv. En slutsats är att kunskapsunderlagen om skarven och fiskebestånden behöver förbättras. I planen diskuteras också skadeförebyggande åtgärder.