Avräkning av Kyotoprotokollets första åtagandeperiod

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag utarbetat underlag inför redovisningen av Sveriges åtagande under Kyotoprotokollet att minska utsläppen av växthusgaser från 1990 till genomsnitt för perioden 2008–2012.