Utvärdering och översyn av de nya strandskyddsreglerna

Naturvårdsverket och Boverket har på regeringens uppdrag gemensamt gjort en utvärdering och översyn av det nya regelverk för strandskydd som trädde i kraft 2009 och 2010. Myndigheterna föreslår att det ska bli enklare att införa lättnader i strandskyddet vid mindre sjöar och vattendrag. Det förslås även åtgärder för att få en mer likvärdig tillämpning av reglerna. Uppdraget redovisades till Miljödepartementet och Socialdepartementet den 1 oktober, korrigerad version 24 oktober 2013.