Utvärdering av Snöskoterrådet och förslag till fortsättning

Naturvårdsverket har utvärderat Nationella snöskoterrådets arbete och lämnat förslag på hur snöskoterrelaterade frågor ska drivas vidare. Snöskoterrådet har varit framgångsrikt och bör fortsätta sitt arbete.