Särskild satsning för minskad nedskräpning

Naturvårdsverket har haft i uppdrag att genomföra en särskild satsning för att minska nedskräpningen. I uppdraget har bland annat ingått att ta fram vägledning för kommunerna och öka informationen till allmänheten. Uppdraget redovisades till Miljödepartementet den 4 april 2013.