Regional grön infrastruktur – en väg till hållbar utveckling

Naturvårdsverket har, på uppdrag av regeringen, föreslagit en handlingsplan för grön infrastruktur på regional nivå. Det är viktigt att utgå från hur landskapet ser ut och inte låta administrativa gränser mellan länen styra planeringen. Det behövs också en bättre samverkan mellan olika aktörer och att planeringen av grön infrastruktur integreras i andra processer.