Översyn av lagen om skatt på avfall (deponiskatten)

Naturvårdsverket har, på uppdrag av regeringen, genomfört en översyn av 3, 6 och 11 §§ i lagen (1996:673) om skatt på avfall. Fem avdrag föreslås tas bort och ett få en ändrad formulering.