Bestämmelser om import, införsel, utsläppande och användning av nematoder (rundmaskar), insekter och spindeldjur

Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen gjort en översyn av nuvarande bestämmelser om import, införsel, utsläppande och användning av nematoder (rundmaskar), insekter och spindeldjur (NIS) som används i bekämpningssyfte eller något annat tekniskt syfte. Det har även ingått att föreslå en ny nationell reglering av organismgrupperna.