Förvaltning av björn, järv, lodjur och kungsörn

Naturvårdsverket har till Miljödepartementet redovisat nationella förvaltningsplaner för björn, järv, lodjur och kungsörn. Förvaltningsplanerna beskriver bland annat rovdjurspolitikens övergripande mål, åtgärder för att nå målen och hur uppföljningen av genomförda åtgärder ska ske. Uppdraget redovisades 1 mars 2013.

Sidan senast uppdaterad: 2 september 2013Sidansvarig: Ola Larsson