Bevarande av genetiskt viktig varg

Naturvårdsverket har redovisat ett regeringsuppdrag om bevarande av genetiskt viktig varg. Naturvårdsverket har haft överläggningar med berörda samebyar om ekonomiskt rimliga åtgärder för att minimera risken för skador på renskötseln. Från ordinarie budget för åtgärder för värdefull natur har 7,4 miljoner kronor betalats ut i ersättning.