Rapportering av att införa en kompletterande arbetsmetod för skydd av värdefull natur

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen ska årligen rapportera om arbetet med att införa en kompletterande arbetsmetod för skydd av värdefull natur. Uppdraget skall redovisas senast den 31 mars 2017.