Parisavtalets artikel 12

Naturvårdsverket ska i samarbete med SMHI utreda och redogöra för Sveriges möjligheter och förutsättningar för genomförandet av Parisavtalets artikel 12 som står för utbildning, lärande, allmänhetens medvetande, tillgång till information och möjlighet till delaktighet i klimatfrågor.