Översyn av klimatrapporteringsförordningen

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att lämna förslag till ändringar i klimatrapporteringsförordningen mot bakgrund av nya krav.

Sidan senast uppdaterad: 26 oktober 2020Sidansvarig: Anders Hallberg