Underlag för ökad klimatambition på EU-nivå

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att löpande analysera klimatförslag från EU-kommissionen.

Sidan senast uppdaterad: 1 december 2020Sidansvarig: Daniel Engström Stenson