Miljöeffekter av EU:s gemensamma jordbrukspolitik, CAP

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera hur EU:s gemensamma jordbrukspolitik påverkar miljön i Sverige 2015-2019. Uppdraget genomförs tillsammans med Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. I samarbetet ingår också länsstyrelserna. Slutredovisning ska göras senast 2020-01-31.