Kategorisering utifrån krav på miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)

Naturvårdsverket har fått i uppdrag från regeringen att se över kategoriseringen av verksamheter utifrån kravet på MKB.

Sidan senast uppdaterad: 16 mars 2017Sidansvarig: Elin Forsberg