Konventionen för biologisk mångfald

Naturvårdsverket ska samordna arbetet mellan myndigheter, bransch- och civilsamhällsorganisationer för att säkerställa ett aktivt deltagande i framtagandet av det nya ramverket för Konventionen för biologisk mångfald (CBD).

Sidan senast uppdaterad: 28 augusti 2019Sidansvarig: Lena Brunsell