Kommunal tillstyrkan av vindkraft

Naturvårdsverket och Energimyndigheten ska undersöka hur processen för planering och tillstånd för vindkraftverk har utvecklats, efter att vägledningen kring bestämmelsen om kommunal tillstyrkan tagits fram.