Kommunal tillstyrkan av vindkraft

Naturvårdsverket ska undersöka hur processen för planering och tillstånd för vindkraftverk har utvecklats.