Kartlägga och föreslå insatser för pollinering

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att sammanställa vilka insatser som görs i Sverige för att motverka nedgången för vilda pollinatörer. Naturvårdsverket ska också föreslå kostnadseffektiva åtgärder som kan vända utvecklingen.