Industriutslappsdirektivet

Naturvårdsverket ska, i samråd med Statens jordbruksverk, utreda vissa frågor kopplade till Industriutsläppsdirektivet.

Sidan senast uppdaterad: 31 januari 2020Sidansvarig: Anna Karin Cederblad