Fördjupad miljöövervakning av högfluorerade miljögifter (s.k. PFAS) och av växtskyddsmedel i vatten

Naturvårdsverket ska redovisa hur arbetet fortskrider till Regeringskansliet senast den 31 maj 2018.

Sidan senast uppdaterad: 31 maj 2017Sidansvarig: Karl Lilja