Fördjupad miljöövervakning av högfluorerade miljögifter (s.k. PFAS) och av växtskyddsmedel i vatten

Naturvårdsverket ska redovisa hur arbetet fortskrider till Regeringskansliet senast den 31 maj 2018.

Sidan senast uppdaterad: 19 mars 2018Sidansvarig: Karl Lilja