Finansiering av älgförvaltning

Naturvårdsverket ska utreda frågan om en långsiktig stabil finansiering för älgförvaltningen.