Etappmål för förebyggande av avfall

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att föreslå nya etappmål i miljömålssystemet. Syftet är att öka andelen återanvändbara förpackningar och att minska matsvinnet.

Sidan senast uppdaterad: 17 september 2019Sidansvarig: Anders Hallberg