En sammanhållen och regelbunden statistik om areal skogsmark

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att gemensamt med Skogsstyrelsen och tillsammans med SLU och SCB utarbeta statistik uppdelad på formellt skyddad skogsmark. Uppdraget redovisas senast den 28 juni 2019.

Sidan senast uppdaterad: 13 maj 2019Sidansvarig: Birgitta Olsson