Effektivare beredning av ändrade jakttider

Naturvårdsverket ska föreslå en effektivare och mer ändamålsenlig beredning av förslag på ändringar av jakttider. Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2017.