Uppdrag om genomförandet av systemen med producentansvar

Naturvårdsverket har fått ett uppdrag gällande genomförandet av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper, elutrustning och batterier.