Strandskyddsbeslut 2013

Naturvårdsverket har sammanställt statistik för 2013 över bland annat kommunernas och länsstyrelsernas beslut om dispens från strandskyddet.