Metod att kartlägga friluftsområden

Naturvårdsverket redovisar en metod för att kartlägga naturområden som har stor betydelse för friluftsliv, rekreation och turism på lokal och regional nivå. Detta är en delredovisning i uppdraget om utveckling av friluftslivet.