Uppdrag att utreda gynnsam bevarandestatus för varg

Naturvårdsverket har i oktober 2015 redovisat uppdraget om utredning om gynnsam bevarandestatus för varg till regeringen.

Sidan senast uppdaterad: 8 juni 2020Sidansvarig: Per Sjögren Gulve