Screening av miljögifter

Naturvårdsverket ska tillsammans med flera andra myndigheter genomföra en screening av förekomsten av miljögifter. Uppdraget ska redovisas till Miljö- och energidepartementet senast den 1 april 2016.