Regeringsuppdrag för minskat matsvinn 2013-2015

Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket redovisar tillsammans de senaste årens arbete för att minska matsvinnet. Matsvinnet har minskat.

Sidan senast uppdaterad: 22 mars 2016