Redovisning av tillsyn

Mer information behövs för att kunna ge en bild av hur miljöbalkstillsynen fungerar. Mycket kan hämtas från befintliga datakällor men mer behöver samlas in från tillsynsmyndigheterna. Uppdraget redovisades 16 april 2015.