Regeringsuppdrag om hållbar konsumtion

Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag som ska bidra till en mer hållbar konsumtion. Förslagen ska underlätta för konsumenten att göra hållbara val. Därutöver behöver befintliga styrmedel ses över, nya styrmedel utvecklas och det behövs en svensk nationell strategi för hållbar konsumtion.