Prövning av miljöfarliga verksamheter

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda vissa frågor kring prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter.