Nationell förvaltningsplan för varg

Naturvårdsverket har beslutat om en ny nationell förvaltningsplan för varg avseende perioden 2014-2019.