Nationell förvaltningsplan för järv

Naturvårdsverket har beslutat om en ny nationell förvaltningsplan för järv avseende perioden 2014-2019.