Naturvårdsverkets beställargrupp för konstgräsplaner

Finansiering av en beställargrupp för att minska miljöpåverkan från konstgräsplaner. Det är en av de åtgärder som föreslås i regeringsuppdraget om mikroplaster.