Mikroplaster – källor och förslag på åtgärder

Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag identifierat viktigare källor i Sverige till utsläpp av mikroplaster till havet och verka för att reducera utsläppen från dessa källor. Uppdraget redovisades den 2 juni 2017.