Litteraturstudie om däckmaterial i konstgräsplaner

Antalet konstgräsplaner i Sverige ökar. En grov uppskattning är att cirka 60 procent av konstgräsplanerna använder granulat av återvunna däck. Naturvårdsverket har gett Sweco i uppdrag att beskriva eventuella miljö- och hälsorisker vid användningen av återvunnet däckmaterial i konstgräsplaner. 2016-12-06