Klimatanpassning

Naturvårdsverket ska ta fram en strategi för att utreda hur det nationella arbetet med biologisk mångfald kan utvecklas. Uppdraget ska redovisas till Miljö- och energidepartementet senast den 1 december 2015.