Revidera förvaltningsplaner

Naturvårdsverket har reviderat förvaltningsplanerna för björn, järv, lodjur, varg och kungsörn med utgångspunkt i regeringens proposition. En hållbar rovdjurspolitik (prop. 2012/13:191).