Analysera torvutvinningens klimat- och miljöpåverkan

Naturvårdsverket har fått i uppdrag att analysera och redovisa den svenska torvutvinningens klimat- och miljöpåverkan samt att föreslå hur torvutvinningens negativa inverkan kan minska. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2016.