Sakmyndigheter

Det finns också andra myndigheter än de som har direkt ansvar i miljömålssystemet som har i uppgift att bevaka och ta fram information som dels beskriver miljötillståndet, dels är helt nödvändig för att tolka, bedöma och förstå orsaken till förändringar i miljötillståndet.

Sidan senast uppdaterad: 26 oktober 2020Sidansvarig: Anna Lena Carlsson