Myndigheter med ansvar för uppföljning och utvärdering i miljömålssystemet

Åtta centrala myndigheter har ansvar för uppföljning och utvärdering av sina respektive miljökvalitetsmål. De genomför därför aktiviteter som är av intresse för måluppföljningen i ett vidare perspektiv. Vissa aktiviteter har stora likheter med miljöövervakning.

Sidan senast uppdaterad: 27 juni 2018Sidansvarig: Anna Lena Carlsson