Miljöövervakning - Hur styrs samordningen?

Samordning är ett vitt begrepp och kan styras på många sätt, exempelvis genom föreskrifter och direktiv, ekonomiska styrmedel, gemensamma mål och information.

Sidan senast uppdaterad: 24 februari 2017Sidansvarig: Anna Lena Carlsson