Miljöövervakning – Hur styrs samordningen?

Samordning är ett vitt begrepp och kan styras på många sätt, exempelvis genom föreskrifter och direktiv, ekonomiska styrmedel, gemensamma mål och information.

Sidan senast uppdaterad: 26 oktober 2020Sidansvarig: Anna Lena Carlsson