Koppling till åtgärder, uppföljning och planering

Den kommunala miljöövervakningens koppling till de åtgärder som samhället och individen gör för att minska miljöpåverkan är ofta mycket tydlig. Det är viktigt för att ge kommunala politiker ett fullgott beslutsunderlag när lokala miljömål ska formuleras och de ekonomiska resurserna i miljövården prioriteras. Kommunal miljöövervakning är dessutom viktig för att motivera medborgarna i kommunen till de förändringar i livsstil som krävs.

Sidan senast uppdaterad: 26 oktober 2020Sidansvarig: Anna Lena Carlsson