Kommunal miljöövervakning

Den kommunala miljöövervakningen är en mycket viktig del av den samlade miljöövervakningen i landet. Samordning mellan olika aktörer är nödvändig för att miljöövervakningen ska fungera som ett heltäckande system.

Sidan senast uppdaterad: 24 februari 2017Sidansvarig: Anna Lena Carlsson