Kommunal miljöövervakning

Den kommunala miljöövervakningen är en mycket viktig del av den samlade miljöövervakningen i landet. Samordning mellan olika aktörer är nödvändig för att miljöövervakningen ska fungera som ett heltäckande system.

Sidan senast uppdaterad: 26 oktober 2020Sidansvarig: Anna Lena Carlsson