Samordning av miljöövervakningen

Sedan juli 2011 samordnar Naturvårdsverket tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten svensk miljöövervakning. Underliggande sidor beskriver arbetet med att samordna den svenska miljöövervakningen.

Sidan senast uppdaterad: 24 februari 2017Sidansvarig: Anna Lena Carlsson