Satellitbaserad övervakning

Markanvändningsrelaterade förändringar i öppna myrar eftersöks i ett tioårigt nationellt omdrev.

Sidan senast uppdaterad: 24 september 2018Sidansvarig: Helena Öberg