Satellitbaserad övervakning

Markanvändningsrelaterade förändringar i öppna myrar eftersöks i ett tioårigt nationellt omdrev.

Sidan senast uppdaterad: 15 november 2016Sidansvarig: Johan Abenius