Satellitbaserad övervakning

Markanvändningsrelaterade förändringar i öppna myrar eftersöks i ett tioårigt nationellt omdrev.

Sidan senast uppdaterad: 7 november 2017Sidansvarig: Susann Östergård