Satellitbaserad våtmarksövervakning

Markanvändningsrelaterade förändringar i öppna myrar eftersöks i ett tioårigt nationellt omdrev.

Sidan senast uppdaterad: 24 februari 2020Sidansvarig: Helena Öberg