Miljöövervakningens programområde Våtmark

Syftet med programområde våtmark är att långsiktigt följa utvecklingen av våtmarkernas tillstånd vad gäller hydrologisk orördhet och biologisk mångfald.

Sidan senast uppdaterad: 30 oktober 2018Sidansvarig: Helena Öberg